O nás

Mateřská škola Slunečnice zahájila svou činnost dne 1. 9. 2012. Škola je od svého vzniku zařazena v síti škol a školských zařízení jako školská právnická osoba.

Z důvodu zachování kontinuity vzdělávání zahájila dne 1. 9. 2015 svou činnost Základní škola Slunečnice v Okrouhlici, která navazuje na Montessori program v MŠ. 

Od 1. 9. 2019 vznikla pobočka Montessori ZŠ v Havlíčkově Brodě. Tímto krokem byl završen ucelený systém vzdělávání v našich školách - MŠ a ZŠ Slunečnice. MŠ má kapacitu 24 dětí. ZŠ má kapacitu 90 dětí a poskytuje vzdělání dětem od 1. do 9. ročníku ZŠ. 

MŠ a ZŠ Slunečnice pracuje na základě Montessori pedagogiky. Tento ucelený přístup k dítěti je zcela kompatibilní s nejnovějšími požadavky kladenými na současné předškolní a základní vzdělávání. 

Zájemci o Montessori vzdělávání nebo učitelé, kteří se o Montessori vzdělávání zajímají a chtěli by se o tomto jedinečném přístupu dozvědět něco víc, jsou srdečně zváni do výuky v MŠ i ZŠ.

Rodiče dětí, které navštěvují naši MŠ nebo ZŠ, se mohou přijít podívat do výuky kdykoliv. 

Budeme se na Vás těšit. :)

 

Naše organizace vznikla a pokračuje na základě nadšení osob, které věří, že:

  • Předškolní vzdělávání je nejen přípravou na školu, ale hlavně přípravou na život.
  • Pokud budou dny dětí ve školce a škole naplněny skutečnými prožitky a zážitky z reálného života, skutečnou „prací“, nikoliv jejími napodobeninami a současně si tuto práci budou moci vybrat, stejně jako to, zda chtějí pracovat samostatně, nebo s někým dalším, bude to mít pozitivní vliv na jejich další vzdělávání.
  • Je třeba vést děti k ohleduplnosti, samostatnosti, ale i ke schopnosti spolupráce, k zodpovědnosti za své chování a k toleranci – dítě má svobodu tam, kde je schopno převzít zodpovědnost.
  • Se nemusíme bát chyb, protože nám pomáhají zjistit, co už dovedeme a co ještě potřebujeme procvičit.
  • Je třeba respektovat senzitivní fáze dětí.
  • Děti nechtějí, abychom je hodnotili - s pochvalou, či spíše s oceněním, se zachází tak, aby se dítě nestalo na pochvale závislé. Dítě má cítit sebeuspokojení z práce, kterou dělá, nemá dělat práci pro uspokojení představ dospělého.
  • Péče o vztahy je stejně důležitá jako péče o vzdělání.
  • Ze spokojených a šťastných dětí vyrostou spokojení a šťastní dospělí, kteří si budou vážit sami sebe, a tím i ostatních. Věříme, že tito lidé budou umět spolupracovat a místo problémů budou hledat řešení.
  • Je třeba mít na paměti 4 pilíře vzdělávání: učit se pozávat, učit se jednat, učit se být (žít) spolu a učit se být (žít). 

Karel Rýdl píše v předmluvě knihy Maria Montessori - aktuálně:

"Vnitřně svobodný člověk se neptá, zda jeho chování odpovídá vyšší autoritě (Bůh, desatero), ale zda je v souladu s jeho vnitřním přesvědčením, čímž je vyjádřeno svobodné sebeurčení vlastní vůle."
 

Montessori - jedinečná pedagogika pro všechny děti

Více se o principech Montessori pedagogiky dozvíte na stránkách společnosti Montessori v ČR.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru