Školné

Jednotné školné pro MŠ a ZŠ

Školné za měsíc: 1500 Kč
Školné za sourozence: 800 Kč

Platba školného

Převodem na účet – číslo účtu: 256846050/0300

Školné je splatné nejpozději do 20. dne měsíce.

Po domluvě a v odůvodněných případech je možná i jiná výše školného.

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru