Organizace výuky

Režim dne

06:30 – 08:30
Příchod dětí.

Po příchodu do školky vstupují děti do připraveného Montessori prostředí, kde si svobodně volí svou práci. Mohou si vybírat z různých Montessori materiálů na matematiku, jazyk, kosmickou výchovu (poznávání přírody, různých zemí, lidí, kteří v těchto zemích žijí, různých kultur, hodnot, historie, všeho, co nás obklopuje), výtvarnou práci apod. 

Jsou uplatňovány zásady respektujícího přístupu. Děti i dospělí respektují společně domluvená pravidla. 

08:30 – 11:45
Děti si průběžně připravují a upravují svačinu a svačí. Pro dodržování pitného režimu mají děti k dispozici vždy neslazený čaj, pitnou vodu a nápoje dle naídky školní jídleny. Po svačině si děti umyjí nádobí a dají ho na odkapávač.

Během dopoledne probíhá elipsa. Na elipse se uskutečňují společné rozhovory, vzdělávání, prezenatce k projektu, cvičení ticha, oslavy narozenin, zpívání, hudebně-pohybové hry apod.

Pro pobyt venku využíváme přírodu (les, louky) v blízkém okolí, někdy také na zahradě, kde mohou být zapojeny další aktivity - praní a sušení prádla, jiné aktivity s vodou apod. Pro pohybové aktivity využívámé i tělocvičnu a sportovní areál v obci.

11:45 – 12:30
Po návratu z pobytu venku si děti prostírají k obědu (příprava ubrusu, příborů, talířů, sklenic, ubrousků), nalévají si polévku a chodí si pro druhé jídlo. Nápoje si nalévají děti samy. 

Některé děti po obědě odcházejí domů.

12:30 – 14:00
Po obědě následuje odpočinek. Děti si samostatně připravují peřinku a polštář a převlékají se do pyžama. Dětem se každý den čtou příběhy. 

14:00 – 17:00
Vstávání dětí individuálně podle potřeb dětí, stlaní postýlek, průběžně svačinka, kterou si děti samy chystají z připravených surovin (mažou si chleba, pečivo, připravují zeleninu apod.). Po svačince si po sobě opět umyjí nádobí.

Až do odchodu domů si děti mohou samostatně či s dopomocí vybírat materiály, kterým se chtějí věnovat (Montessori pomůcky, knihy, výtvarné potřeby apod.)

Průběžně odcházení dětí domů.

Celoroční projekty

Každý rok je realizován jeden ze čtyř celoročních projektů. Stejné projekty se realizují i v ZŠ. Děti se tak postupně setkávájí s každým projektem 3 - 4x během docházky do MŠ a ZŠ. Stejné téma je vždy realizováno na hlubší úrovni, vyvolává jiné otázky, jinou potřebu dětí, jiné možnosti. Děti si tak své znalosti a dovednosti prohlubují a "nabalují" na sebe. 

„Země v našich rukou“ – zeměpisný projekt (bydliště, Okrouhlice, Havlíčkobrodsko, Vysočina, ČR, Evropa, Antarktida, Asie, Amerika, Austrálie, Afrika, orientace v mapách.

„Různé tváře přírody“ - Vesmír a Země, voda a vzduch, látky a jejich vlastnosti, biomy a biotopy, člověk, jeho tělo, zdraví a péče o něj.

„Člověk je tvor společenský“ – rodina a její funkce, mezilidské vztahy a komunikace, profese – práce fyzická a duševní, chování v silničním provozu, pomoc nemocným a sociálně slabým, krizové situace – šikana, týrání, prevence zdraví, tísňové linky,  základní lidská práva a práva dítěte, finanční gramotnost, vlastnictví – soukromé, společné, ekologie, atd.

„Hledáme své kořeny“ – historická témata

tisk Tisknout   ↑ Nahoru