Kontakty

 

Mateřská škola a Základní škola Slunečnice
582 31 Okrouhlice 113

IČO: 71341439
Datová schránka: wramb3e

 

Belingerová Hana - ředitelka školy
tel.: +420 724 983 982
e-mail: hana.belingerova@mszsslunecnice.cz
Kompetence: řízení školy, financování, pedagogické směřování školy, dokumentace, správa osobních údajů

Belingerová Hana ml. - zástupkyně ředitelky, zřizovatelka, učitelka ZŠ 
tel.: +420 739 253 341
e-mail: hana.belingerovaml@mszsslunecnice.cz
Kompetence: filozofie školy a pedagogické směřování školy, matrika, dokumentace, komunikace s dalšími subjekty

Špiňarová Jana - projektový manažer
tel.: +420 723 558 528
e-mail: jana.spinarova@mszsslunecnice.cz

Nová Markéta - provozní zaměstnanec

Jana Neubauerová - pověřenec GDPR


Poradenské zařízení

Rodiče i děti mohou kdykoliv kontaktovat poradenské pracoviště školy.

Výchovná poradkyně

Andrea Vašíčková 

Konzultační hodiny – podle individuální potřeby a domluvy prostřednictvím edookitu, případně telefonicky: tel.: +420 732 838 154

Pro koho - výchovný poradce poskytuje své služby žákům, jejich zákonným zástupcům, pedagogických pracovníkům a poradenským zařízením, a to zdarma.

V čem může výchovný poradce pomoci:

  • pracuje s kolektivy tříd v rámci prevence patologických jevů – aktivity zaměřené na riziková témata (šikana, hrozby na internetu, závislosti, apod.)
  • pracuje s kolektivy tříd v rámci osobnostně sociální výchovy – program Zipyho kamarádi a další.
  • poskytuje své služby v případě, že žáci, jejich zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci potřebují pomoc při řešení aktuálního případu souvisejícího se vzdělávacími potřebami či při řešení problémů plynoucích z případného rizikového či nepřijatelného chování některých žáků.
  • zajišťuje kariérové poradenství pro žáky. Podává žákům a jejich zákonným zástupcům informace o možnostech středních škol, zajišťuje skupinové návštěvy Úřadu práce a návštěvy veletrhů středních škol.
  • spolupracuje s poradenskými zařízeními. Žákům, zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům podává informace o školských a dalších poradenských zařízeních v regionu.

Speciální pedagožka

Lucie Petríková 

Konzultační hodiny – podle individuální potřeby a domluvy prostřednictvím edookitu, případně telefonicky: tel.: +420 777 329 810

Pro koho - speciální pedagog poskytuje své služby žákům, jejich zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům, a to zdarma.

 

Mateřská škola (Okrouhlice 113 »)

Belingerová Hana - učitelka MŠ

Rajdlová Lenka - školní asistentka MŠ a ZŠ

 

Základní škola Okrouhlice – 1. trojročí (Okrouhlice 186 »)

Petríková Lucie - třídní učitelka 1. trojročí, učitelka českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, hudební výchovy, tělesné výchovy, výtvarné výchovy, projektu

Vašíčková Andrea  - třídní učitelka 2. trojročí, učitelka českého jazyka a matematiky
tel.: +420 732 838 154

Chládová Veronika - družina

Kadlecová Klára - asistentka pedagoga

Rajdlová Lenka - školní asistentka MŠ a ZŠ

 

Základní škola – 2. a 3. trojročí (Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod »)

kontakt: +420 607 488 416

Belinger Ladislav - učitel matematiky, fyziky

Belingerová Hana ml. - učitelka 1. a 2. trojročí - matematika, projekty
tel.: +420 739 253 341
e-mail: hana.belingerovaml@mszsslunecnice.cz

Brücknerová Eva - učitelka německého jazyka

Drahoš Jiří - učitel tělesné výchovy, pracovních činností, výchovy ke zdraví, projektu

Dubnová Kateřina - třídní učitelka 3. trojročí, učitelka českého jazyka

Hmírová Andrea - učitelka chemie

Koblížková Jitka - učitelka anglického jazyka, vedoucí projektu ERASMUS+ 
e-mail: jitka.koblizkova@mszsslunecnice.cz

Šeráková Adéla - třídní učitelka 2. trojročí B, učitelka matematiky, výtvarné výchovy, informatiky, projektu

Šubrtová Karin - učitelka projektu

Vašíčková Andrea - třídní učitelka 2. trojročí A, učitelka OSV, projektu, dílny čtení

Burdová Natálie - asistentka pedagoga

Chládová Veronika - asistentka pedagoga 

Kortišová Daniela - asistentka pedagoga 

Pevná Pavlína - asistetntka pedagoga

Šťastná Bohumila - družina

 

Rodiče mohou všechny pedagogické pracovníky kontaktovat prostřednictvím edookitu.

 

Kde nás najdete ?

tisk Tisknout   ↑ Nahoru