Dokumenty

Školní vzdělávací program a školní řád jsou k nahlédnutí v budově MŠ.

Informace k zápisu

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Souhlas se zpracováním citlivých údajů

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Čestné prohlášení k očkování dítěte

 

E-zápisní lístek

Zápisní lístek slouží pouze k evidenci možných zájemců, není pro rodiče ani školku nijak závazný. Děti se přijímají do MŠ na základě vyplněné „Přihlášky do MŠ“ v rámci volné kapacity podle kritérií o přijetí, v době stanoveného termínu zápisu do mateřských škol.

RODNÉ ČÍSLO NEVYPLŇUJTE. DĚKUJEME.

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru